Astma og KOL

Alle rygere over 40 år tilbydes en årlig lungefunktionsundersøgelse.

Ved lungesygdommene KOL og astma anbefales minimum 1 årlig kontrol, som består af lungefunktionsundersøgelse og samtale hos sygeplejersken og efterfølgende gennemgang af resultater hos lægen.

Du kan hente nyttig information om astma/KOL på følgende hjemmesider:

Din kommune har gratis tilbud om et forløb med træning og undervisning om KOL.

Find din kommune på sundhed.dk