Kronisk sygdom og rejse

Udgifter til behandling af kronisk sygdom eller sygdom, som er opstået før afrejsen, dækkes kun, hvis det på afrejsetidspunktet ikke med rimelighed kunne forventes, at der ville blive behov for behandling i udlandet. Det er hverken dit eget eller din læges skøn, der er afgørende. Du bør derfor i god tid inden afrejsen sikre dig at din rejseforsikring dækker eventuelle lægeregninger eller sygehusophold, hvis du får behov for behandling under rejsen.

Husk at du ikke længere kan benytte det gule sundhedskort i EU. Du skal i stedet benytte det blå EU-sundhedskort eller en privat rejseforsikring afhængigt af rejsedestination.