Skift skriftstørrelse på hjemmesiden

Vil du have større skift, så tryk “ctrl” og “+” , eller “cmd” og “+”
Vil du se mindre skift igen, så tryk “ctrl” og “-“, eller “cmd” og “-“