Lægerne

Stine Borglykke  f. 1976
Cand.med. fra Københavns Universitet 2005.
Indgået kompagniskab Lægehuset Jyderup 2016
Tlf. 59 25 66 03

Mette Møller Høen-Beck f. 1972
Cand. med. fra Københavns Universitet 2000.
Indgået kompagniskab Lægehuset Jyderup 2011.
Tlf. 59 25 66 02

Christian Lukasen f. 1971
Cand. med. fra Københavns Universitet 1999.
Indgået kompagniskab Lægehuset Jyderup 2005.
Tlf. 59 25 66 07

Anja Stæhr f. 1980
Cand. med. Københavns Universitet 2012
Indgået kompagniskab Lægehuset Jyderup 2020.
Tlf. 59 25 66 06

Margit Monrad Sie f. 1964
Cand. med. Københavns Universitet 1993.
Indgået kompagniskab Lægehuset Jyderup 2001.
Tlf. 59 25 66 04

Læge Lisbet Radisch er vikar i lægehuset juni og juli måned 2020.
Tlf. 59 25 66 05