Uddannelseslæger

Klinikken er uddannelsespraksis for læger.

En uddannelseslæge har overstået den lægelige embedseksamen på universitetet.
Efter universitetsuddannelsen skal lægen gennemgå et klinisk videreuddannelsesforløb.
Nogle læger vælger en videreuddannelse inden for hospitalssektoren andre vælger at blive almen praktiserende læger og atter andre vælger helt andre veje.
De læger du vil møde i denne klinik, vil have mere eller mindre klinisk erfaring.
Uddannelseslægen indgår i det daglige praksisarbejde og patientbehandling på lige fod med tutorlægen.
Uddannelseslægen arbejder under tutorlægens supervision og tutorlægen har som din læge ansvaret for, at du fortsat får en god patientbehandling.
Tag vel imod uddannelseslægen.

Aktuelt har vi ansat

Hatice Nur Cömert Bozkurt
01.03.2023 -01.09.2023
59 25 66 11
Cand. med 2022

Wahida Afroz
01.11.2022 – 30.04.2023